Het Programma

Hoe het gehele programma in elkaar zit, is nog illuster. We kunnen al wel vast mededelen dat het gala plaats vindt op 14 oktober van 22.00 uur tot en met 15 oktober 04.00 uur zal duren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op galabal2017@cnodde.nl